Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Εξισώσεις 2ου βαθμού (δευτεροβάθμιες)

Η γενική μορφή μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού έχει τη μορφή :

με α διαφορετικό από το μηδέν

όπου α, β, γ λέγονται συντελεστές της εξίσωσης.
Ο συντελεστής γ λέγεται σταθερός όρος

Πώς επιλύουμε την εξίσωση  • Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο α΄μέλος
  • Αναλύουμε το α΄ μέλος σε γινόμενο παραγόντων (παραγοντοποιούμε )
  • Για να είναι ένα γινόμενο ίσο με μηδέν, πρέπει κάθε παράγοντας να είναι μηδέν

Πώς επιλύουμε την εξίσωση :  • Αναλύουμε το α΄ μέλος σε γινόμενο παραγόντων (παραγοντοποιούμε)
  • Για να είναι ένα γινόμενο ίσο με μηδέν, πρέπει κάθε παράγοντας να είναι μηδέν

Προσπαθήστε να λύσετε τις εξισώσεις :Δείτε τις λύσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου