Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού

Τι κάνουμε για να λύσουμε τη γενική εξίσωση δευτέρου βαθμού

;


Υπολογίζουμε τη διακρίνουσα
        


Διακρίνουμε περιπτώσεις :
α) Αν Δ>0 , τότε η εξίσωση έχει δύο λύσεις :

       
β) Αν Δ=0 , τότε η εξίσωση έχει μία διπλή λύση :
γ) Αν Δ<0 , τότε η εξίσωση δεν έχει λύση (είναι αδύνατη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου