Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Αντιστάτης & Αντίσταση

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αντιστάτη και αντίσταση ;

Αντίσταση (R) είναι το φυσικό μέγεθος που προκύπτει από το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης που  εφαρμόζεται στα άκρα ενός αγωγού προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει .
Αντιστάτης είναι το σώμα, ο αγωγός που έχει σταθερή αντίσταση η οποία δεν εξαρτάται από τις τιμές της τάσης και του ρεύματος. Δηλαδή , ο αντιστάτης είναι ο αγωγός που υπακούει στο νόμο του Ohm.

Θα πείτε όμως τώρα : Πώς γίνεται η αντίσταση R που ορίζεται ως το πηλίκο της τάσης προς την ένταση του ρεύματος να μην εξαρτάται από αυτά τα μεγέθη ;
Για τους αντιστάτες ισχύει το εξής : Εφόσον η θερμοκρασία του αγωγού παραμένει σταθερή, όσο αυξάνεται η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού, τόσο αυξάνεται και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει ώστε το πηλίκο τους (που εκφράζει την αντίσταση) να παραμένει σταθερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου