Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ανισώσεις

Για να επιλύσουμε μια ανίσωση που είναι 1ου βαθμού με έναν άγνωστο, εργαζόμαστε ως εξής :

  • Βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. (αν οι παρανομαστές περιέχουν μεταβλητές x, παίρνουμε περιορισμούς για να μη μηδενιστούν)
  • Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με το Ε.Κ.Π.
  • Κάνουμε απαλοιφή παρανομαστών
  • Κάνουμε τις πράξεις και χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους
  • Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων
  • Διαιρούμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με το συντελεστή του αγνώστου 
Προσοχή : Όταν διαιρούμε με αρνητικό αριθμό, αλλάζει η φορά της ανίσωσης


Παραδείγματα : Να λύσετε την ανίσώση : 

Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων :
Σημείωση : Για να βρω τις κοινές λύσεις των ανισώσεων, λύνω κάθε μια ανίσωση και τοποθετώ τις λύσεις σε κοινό άξονα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου