Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ταλάντωση εκκρεμούς

Ερωτήσεις που πρέπει να ξέρουμε την απάντηση τους για τη ταλάντωση ενός εκκρεμούς :
  1. Τι ονομάζουμε περίοδο (Τ) και τι συχνότητα (f) ενός εκκρεμούς ; Ποια είναι η μεταξύ τους σχέση;
  2. Τι ονομάζουμε πλάτος ταλάντωσης ενός απλού εκκρεμούς ;
  3. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς ;
  4. Σε ποιες θέσεις της ταλάντωσης ενός εκκρεμούς , το σώμα έχει μέγιστη δυναμική ενέργεια και σε ποιες θέσεις το σώμα έχει μέγιστη κινητική ενέργεια ;
Ερωτήσεις
1. Αν το σώμα της εικόνας ξεκινήσει την ταλάντωσή του από το σημείο Α , ποια κίνηση αντιστοιχεί σε μία περίοδο ;
2. Ποια απόσταση ονομάζουμε πλάτος ταλάντωσης ;
3. Τι ενέργεια έχει το σώμα στη θέση Α και τι ενέργεια έχει στη θέση Ο ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου