Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

Παραπληρωματικές γωνίες είναι οι γωνίες που έχουν άθροισμα 180 μοιρών
εικόνα
Για τις παραπληρωματικές γωνίες ω και φ ισχύει ότι :

ημω = ημφ ,  συνω = - συνφ  και εφω = - εφφ

δηλαδή οι παραπληρωματικές γωνίες έχουν ίσα ημίτονα και αντίθετα συνημίτονα και εφαπτομένες

Παραπληρωματικές γωνίες : 30 και 150 , 40 και 140 , 45 και 135, 60 και 120 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου