Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις

Πώς εργαζόμαστε , αν θέλουμε να υπολογίσουμε αθροίσματα ρητών αλγεβρικών παραστάσεων ;

Πρώτα - πρώτα ρητές αλγεβρικές παραστάσεις ονομάζουμε τις παραστάσεις που είναι κλάσματα και οι όροι τους πολυώνυμα.
Οι μεταβλητές της ρητής παράστασης δεν μπορούν να πάρουν τιμές που μηδενίζουν τον παρανομαστή της.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε :

α) Παραγοντοποιούμε τους παρανομαστές

β) Αν οι παρανομαστές είναι διαφορετικοί, βρίσκουμε το Ε.Κ.Π.

γ) Μετατρέπουμε τα κλάσματα σε ομώνυμα

δ) Εκτελούμε τις πράξεις στους αριθμητές κάνοντας αναγωγή ομοίων όρων, απλοποιήσεις  κτλ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου